Egészségpénztári tagként igénybe vehető szolgáltatások

Egészségpénztári tagként igénybe vehető szolgáltatások

Az OTP Egészségpénztárnál számos egészségügyi szolgáltatás elszámolható, és amennyiben élünk a jogszabályok által biztosított – az egyéni és munkáltatói befizetések után érvényesíthető – 20%-os adó-visszatérítési lehetőséggel, akkor akár csökkenthetjük egészségmegőrzésünkre fordított éves kiadásunk összegét. Az egészségpénztárak által nyújtható szolgáltatások körét a jogszabályok csoportokra bontják:

  • Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra,
  • Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra, mely adóköteles,
  • Kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokra.

Az OTP Egészségpénztár által elszámolható termékeket és szolgáltatásokat összefoglaló táblázatunkat az alábbi linken éri el, az elszámolható kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokat összefoglaló táblázatot ide kattintva.

1. Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

Ide tartoznak a társadalombiztosító által nem vagy csak részben finanszírozott szolgáltatások, melyek az alábbiak:

Egészségügyi ellátások

Ide tartozik például a fogászat, belgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, illetve a szűrővizsgálatok (melyek ellenértéke után további 10%-os prevenciós kedvezmény vehető igénybe), és az életmódterv is.

Gyógyszerek

A Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő gyógyszerek, immunológiai készítmények, tápszerek, homeopátiás készítmények, gyógyvíz, gyógyiszap, egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási termékek, gyógyvíz, gyógyiszap, valamint OGYI engedéllyel rendelkező termékek.

OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes élelmiszerek

Egészségpénztáron keresztül is finanszírozható a gluténmentes élelmiszerek megvásárlása. Az elszámolhatóság az OÉTI honlapján nyilvántartásba vett, glutén-érzékenyeknek szánt speciális élelmiszerekre vonatkozik. A lista az alábbi linken érhető el. A glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek orvosi javaslat nélkül, Pénztártag, illetve Szolgáltatásra kedvezményezettként bejelentett részére egyaránt megvásárolhatók bármely magyarországi üzletben. A számlákkal kapcsolatos követelmény, hogy a számlán egyértelműen szerepeljen a vásárolt termék pontos neve és OÉTI száma, és az megegyezzen az OÉTI listájában szereplő pontos megnevezésével és a termék törzskönyvi számával.

Gyógyászati segédeszközök

Közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas ORKI, EMKI, CE minősítéssel ellátott orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, például: szemüveg, kontaktlencse, lázmérő, pelenka, cumi, vérnyomásmérő, vércukorszintmérő, gyógylábbeli, gyógymatrac).

Kieső jövedelem pótlása

Betegszabadság idejére járó távolléti díj, mely a táppénz/baleseti táppénz és a tag jövedelmének különbözete. Ezt a szolgáltatást kizárólag a pénztártag veheti igénybe, a közeli hozzátartozók nem.

Otthoni gondozás

A helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthatja.

Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések

Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelés

Szenvedélybetegségekről való leszoktatás egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe.

Életvitelt elősegítő szolgáltatás

Mozgássérült vagy fogyatékos személyek életét megkönnyítő speciális eszközök, lakókörnyezet átalakításának támogatása.

Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

Vak személy részére vásárolt speciális eszközök, Braille könyvek, kiadványok, hanganyagok, vakvezető kutya költségei.


2. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

Társadalombiztosítási körbe nem tartozó szolgáltatások, melyek adóköteles szolgáltatásként vehetők igénybe, mivel egyéb jövedelemnek minősülnek.

Természetgyógyászat

A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásáról szóló jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelő szolgáltatások pl.: manuálterápia, hagyományos kínai orvoslás, neurálterápia, akupresszúra, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápia, bioenergetika, kineziológia.

Sporteszközök vásárlása, bérlése

Sporteszközök, védőfelszerelések vásárlása, bérlése. Például a kerékpár, korcsolya, síléc, sátor, horgászbot.

Gyógyteák, fog- és szájápolási termékek vásárlása

 

3. Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások

Az önsegélyező pénztári szolgáltatások igénybejelentése kizárólag a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon nyújtható be: a Pénztártag saját aláírásával ellátva (postán), vagy AVDH-val hitelesítve (online), (abban az esetben is kitöltendő a bejelentőlap, ha csak egy számla kerül beküldésre a Pénztárhoz).

Születési támogatás

A Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosítja. A gyermek megszületése, örökbefogadása (1 000 000 Ft/gyermek) esetén vehető igénybe egyszeri támogatásként az egyéni számla terhére.

Gyermekgondozási támogatás (CSED, GYED)

A csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Gyermeknevelési támogatás (GYES, GYET)

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.

Álláskeresési támogatás

A Pénztár azon személyek részére nyújtja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. Az álláskeresési járadék, vagy álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg (a korábbi bér) mértékéig.

Temetés igazolt költségeinek támogatása

A Pénztár a pénztártag közeli hozzátartozójának halála esetén a pénztártagnak, mint hátramaradottnak nyújtja (számla alapján) ezt a szolgáltatást.

Beiskolázási támogatás

Beiskolázási támogatást a Pénztár a családi pótlékra jogosult tag, vagy az általa bejelentett szolgáltatási kedvezményezett, mint gyermeket nevelő szülő, továbbá örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosít.

  • Beiskolázási támogatásnak minősül a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése, valamint
  • Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése.

A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet (2022-ben: 200 ezer Ft/év/gyermek).

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása, melyet a Pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizet meg, vagy a tag lakossági folyószámlájára térít meg. A támogatást a pénztártag veheti igénybe. A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2022-ben: 30 ezer Ft/hó).

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő (szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő) fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet (2022-ben: 30 ezer Ft/hó).

Idősgondozás támogatása

A pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig (2022-ben: 28 500 Ft/hó).

template_error_txt
template-text
template-text